home begeleiding training toepassing publicaties personalia contact

Methodologiewinkel.nl

de methodologiewinkel

De methodologiewinkel ondersteunt bedrijven, projectgroepen, onderwijsinstellingen en individuele onderzoekers bij hun onderzoek en analyse. Het vertrekpunt varieert van een concrete vraag over statistieken tot en met complexe projecten waarin verschillende fasen van onderzoek aandacht behoeven.


In verband met de diversiteit in vraagstukken verdient ieder onderzoek een onderzoeksontwerp op maat met bijpassende analysetechnieken. Afhankelijk van de wensen van de onderzoeker ontstaat een samenwerking met de methodologiewinkel die één of meer delen van een onderzoek behelst.