home begeleiding training toepassing publicaties personalia contact

Methodologiewinkel.nl

vormen van begeleiding

De begeleiding van de Methodologiewinkel kan zo intensief zijn als men wenst: van incidenteel advies tot intensieve betrokkenheid bij een project.- korte  vragen

Per e-mail of per telefoon kunnen concrete vragen gesteld worden die op korte termijn beantwoord worden. De Methodologiewinkel wordt ingeschakeld voor allerlei statistische en methodologische onderwerpen (doorlink via dit woord naar toepassingsgebieden). Na een kort gesprek zorgt de Methodologiewinkel voor een snelle uitwerking.


- onderdelen van onderzoek

U kunt ook terecht bij de methodologiewinkel indien u een onderdeel van uw onderzoek wilt uitbesteden. Het komt vaak voor dat onderzoekers hun analyse uitbesteden aan de methodologiewinkel. Voorbeelden van andere onderdelen die integraal worden verzorgd zijn: de probleemanalyse, de operationalisering en het onderzoeksdesign.

 

- onderzoekstrajecten

De begeleiding kan een geheel onderzoekstraject omvatten. Op methodologisch cruciale momenten vindt dan overleg plaats om het project inhoudelijke en organisatorisch te sturen. Belangrijke voorbeelden van begeleiding bij onderzoekstrajecten zijn de ontwikkeling van meetinstrumenten en de monitoring van verschijnselen.

Ook kan de methodologiewinkel worden benaderd voor een second opinion van een reeds gestart of uitgevoerd onderzoek.