home begeleiding training toepassing publicaties personalia contact

Methodologiewinkel.nl

toepassingsgebieden

Op een breed scala aan thematische toepassingsgebieden wordt de methodologiewinkel ingezet en het aantal thema’s groeit nog steeds. Veelvoorkomende voorbeelden:Personeel & Arbeid

- werkdrukonderzoek

- werktevredenheidsonderzoek

- motivatie-onderzoek


Bestuur en beleid

- interdisciplinaire probleemanalyse

- evaluatie ex ante / ex post

- scenario-analyse


Commercieel-economisch

- marketingonderzoek

- cliënttevredenheidsonderzoek


Sociaal-medisch

- osteopathisch onderzoek voor de titel D.O.

- arbeidsongeschiktheid en reïntegratie-onderzoek

- patiënttevredenheidsonderzoek

- psychometrische modelschatting


Diverse thema’s

- veiligheid en leefbaarheid

- econometrische modelschatting

- vrijetijdsstudies

- cultuurtracking: meten en borgen van kwaliteit

- duurzaamheidsontwikkelingen